alexa

Pravidlá

1. Príspevky

 • Príspevky by mali byť jedinečné, zaujímavé, vtipné, ale nie vulgárne, rasistické, pornografické a inak nevhodné.
 • Vkladať príspevky môžu iba registrovaní užívatelia.
 • Každý registrovaný užívateľ má možnosť vložiť 1 príspevok do sekcie "clicksies arena" v priebehu 24 hodín.
 • Príspevok nesmie obsahovať resp. propagovať ani zobrazovať násilie, vulgarizmy, rasovú alebo etnickú neznášanlivosť. Nie je vhodný ani príspevok s pornografickým a so silným erotickým motívom.
 • Obsah príspevku nesmie byť reklamného charakteru akéhokoľvek druhu.
 • Na vkladané príspevky by sa nemali vzťahovať autorské práva tretích osôb. Zodpovednosť za porušenie autorských práv nesie takýto príspevok vkladajúci užívateľ.
 • Zverejnením príspevku na stránke www.clicksies.com dáva zverejňujúci užívateľ absolútny súhlas so šírením, zdieľaním zverejneného príspevku, aj spolu so súvisiacimi a pravidlá neporušujúcimi komentármi ďalších užívaťeľov.
 • Opakované porušovanie clicksies pravidiel (ďalej iba pravidlá) môže mať za následok dočasné zablokovanie resp. úplné zrušenie clicksies konta porušovateľa pravidiel.

2. Hlasovanie za príspevok

 • Každý, aj neregistrovaný návštevník, má možnosť prejaviť svoje symptie, alebo nesympatie s ktorýmkoľvek príspevkom hlasovaním.
 • Túto možnosť má pri každom príspevku iba jeden krát.
 • Hlasovanie prebieha kliknutím na tlačidlo páči/nepáči.

3. Komentáre

 • Komentovať príspevky môžu iba registovaní užívatelia.
 • Komentáre nesmú byť vulgárne, urážlivé, rasistické, alebo zosmiešňujúce.
 • Našim cieľom je ochrániť všetkých užívateľov a preto je prísne zakázané vkladať ako komentár reklamu a reklamné odkazy.
 • Porušenie týchto pavidiel bude mať za následok zrušenie clicksies konta porušiteľa.

4. Právna ochrana

CLICKSIES informuje, že obsah súčasných internetových služieb je chránený vlastníckym právom a ďalšími právami ochraňujúcim jej priemyselné a duševné vlastníctvo. Obsah tejto stránky nemôže byť obmieňaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu Clicksies.

CLICKSIES nenesie zodpovednosť za neaktuálnosť, neúplnosť, alebo chybnosť v obsahu poskytovaných internetových služieb. Takisto nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté stratou osobných údajov, možností či zisku pri používaní tejto internetovej stránky.

Použité znaky, logá a názvy boli použité len za informatívnym účelom.