alexa

Pravidla komunity

1. Příspěvky

 • Příspěvky by měli být jedinečné, zajímavé, vtipné, ale ne vulgární, rasistické, pornografické a jinak nevhodné.
 • Vkládat příspěvky mohou jen registrovaní užívatelé.
 • Každý registrovaný uživatel má možnost vložit 1 příspěvek do sekce "clicksies aréna" v průběhu 24 hodin.
 • Příspěvek nesmí obsahovat resp. propagovat ani zobrazovat násilí, vulgarismy, rasovou nebo etnickou nesnášenlivost. Není vhodný ani příspěvek s pornografickým a se silným erotickým motivem.
 • Obsah příspěvku nesmí být reklamního charakteru jakéhokoliv druhu.
 • Na vkládané příspěvky by se neměli vztahovat autorská práva třetích osob. Zodpovědnost za porušení autorských práv nese za takový příspěvek vkládající uživatel.
 • Zveřejněním příspěvku na stránce www.clicksies.com dáva zveřejňující uživatel absolutní souhlas s šířením, sdílením zveřejněného příspěvku, i spolu se souvisejícími a pravidla neporušujícími komentáři dalších uživatelů.
 • Opakované porušovaní clicksies pravidel (dále jen pravidla) může mit za následek dočasné zablokování resp. úplné zrušení clicksies konta porušovatele pravidel.

2. Hlasování za příspěvek

 • Každý, i neregistrovaný návštěvník, má možnost projevit svoje sympatie nebo nesympatie s kterýmkoliv příspěvkem hlasováním.
 • Tuto možnost má při každém příspěvku jen jednou.
 • Hlasování probíhá kliknutím na tlačítko líbí/nelíbí.

3. Komentáře

 • Komentovat příspěvky mohou pouze registovaní uživatelé.
 • Komentáře nesmí být vulgární, urážlivé, rasistické nebo zesměšňující.
 • Našim cílem je ochránit všechny uživatele a proto je přísně zakázané vkládat jako komentář reklamu a reklamní odkazy.
 • Porušení těchto pravidel bude mít za následek zrušení clicksies konta porušitele.

4. Právní ochrana

CLICKSIES informuje, že obsah současných internetových služeb je chráněný vlastnickým právem a dalšími právy ochraňujícími jejich průmyslové a duševní vlastnictví. Obsah této stránky nemůže být měněný bez předcházejícího písemného souhlasu Clicksies.

CLICKSIES nenese odpovědnost za neaktuálnost, neúplnost nebo chybovost v obsahu poskytovaných internetových služeb. Stejně tak nenese odpovědnost za případné škody vzniklé ztrátou osobních údajů, možností nebo zisku při používání této internetové stránky.

Použité znaky, loga a názvy byly použité jen za informativním účelem.