alexa

Regulamin

1. Posty

 • Posty powinny być niepowtarzalne, interesujące, dowcipne, ale nie wulgarne, rasistowskie, pornograficzne, bądź niewłaściwe z jakiegokolwiek innego względu.
 • Posty mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani użytkownicy.
 • Każdy zarejestrowany użytkownik może mieć możliwość zamieszczenie jednego postu w sekcji "clicksies arena" w ciągu 24 godzin.
 • Post nie może zawierać treści, lub propagować i pokazywać przemocy, wulgaryzmów, rasowej bądź etnicznej nietolerancji. Niewłaściwym jest też post z motywami pornograficznymi lub silnie erotycznymi.
 • Treść postu nie może pod jakimkolwiek względem mieć charakteru reklamowego.
 • Umieszczane posty nie powinny być przedmiotem praw autorskich osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich ponosi użytkownik zamieszczający taki post.
 • Poprzez udostępnienie postu na stronie www.clicksies.com udostępniający użytkownik wyraża absolutną zgodę z rozpowszechnianiem, udostępnianiem zamieszczonego postu, także wraz z powiązanymi i nie naruszającymi regulaminu komentarzami pozostałych użytkowników.
 • Powtarzające się naruszanie regulaminu clicksies(dalej zwane regulaminem) może skutkowa c czasowym zablokowaniem, ewentualnie całkowitym usunięciem konta clicksies osoby, która narusza regulamin.

2. Głosowanie na post

 • Każdy, również niezarejestrowany gość, ma możliwość wyrazić swoją sympatię, bądź krytyczną opinię o jakimkolwiek postem za pośrednictwem głosowania.
 • Ma jedną taką możliwość przy każdym poście.
 • Głosowanie przebiega za pośrednictwem kliknięcia w przycisk lubię/nie lubię.

3. Komentarze

 • • Posty mogą komentować tylko zarejestrowani użytkownicy.
 • • Komentarze nie mogą być wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, bądź prześmiewcze.
 • • Naszym celem jest chronić chronić wszystkich użytkowników, dlatego jest surowo zakazane umieszczanie w komentarzach reklam lub linków do reklam.
 • • Naruszenie powyższego regulaminu będzie skutkowało usunięciem konta clicksies osoby naruszającej regulamin.

4. Ochrona prawna

CLICKSIES informuje, że treść aktualnych usług internetowych jest chroniona prawem własności oraz pozostałymi prawami chroniącymi własność materialną oraz intelektualną. Treść tej strony nie może być zmieniania bez uprzedniej pisemnej zgody Clicksies.

CLICKSIES nie jest odpowiedzialny za nieaktualność, niekompletność, bądź błędną treść świadczonych usług internetowych. Również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek utraty danych osobowych, możliwości bądź zysku podczas użytkowania niniejszej strony internetowej.

Wykorzystane znaki, loga oraz nazwy zostały wykorzystane jedynie w celu informacyjnym.