alexa

Formularz rejestracyjny

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 24. sierpnia 2020 roku

Przed korzystaniem ze stron internetowych www.clicksies.com (dalej zwane "strony") i związanych z tym usług (dalej zwane „usługi“) administrowanych przez Clicksies ("nam","my", "nasze") proszę zapoznać się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług („Warunki“).

Państwa dostęp oraz korzystanie ze stron są uwarunkowane zaakceptowaniem i spełnieniem niniejszych warunków. Warunki te odnoszą się do odwiedzających, użytkowników oraz wszystkich, którzy będą korzystać z usług na naszych stronach.

Poprzez wejście bądź korzystanie z usług na stronie, wyrażają Państwo zgodę i są Państwo zobowiązani niniejszymi warunkami. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek z części warunków, dostęp do niektórych usług na naszej stronie będzie niemożliwy.

Treść

Nasze usługi umożliwią Państwu pisanie postów, zapisywanie, udostępnianie i udostępnianie w innej formie określonych informacji, tekstów, grafiki, video, bądź innego materiału („treść”). Jesteście Państwo (osobiście) odpowiedzialni za treści udostępniane na stronie za pośrednictwem opublikowanego postu i odpowiadają Państwo za jego zgodność z prawem, poprawność oraz właściwe brzmienie.

Poprzez opublikowanie postu na stronie dają nam Państwo prawo oraz licencję na wykorzystanie, jak również prawo do modyfikowania, publicznego administrowania, publicznego wyświetlania, emitowania oraz dystrybucji w ten sposób udostępnionej treści dalej, za pośrednictwem naszej strony. Nadal mają Państwo prawo do wszelkiej treści, którą zamieścicie, opublikujecie bądź wyświetlicie za pośrednictwem naszej strony i są Państwo odpowiedzialni za ochronę tych praw. Wyrażacie zgodę na to, że niniejsza licencja obejmuje i daje nam prawo, aby treść Państwa postów była do dyspozycji pozostałych użytkowników strony, którzy również mogą wykorzystać Państwa treści, zgodnie z niniejszymi warunkami.

Oświadczacie, że treść jest Państwa (są Państwo jej właścicielami), bądź macie prawo ją wykorzystywać i udzielili Państwo nam do niej licencji, jak to zostało określone w niniejszych warunkach. Oświadczacie również, że treści, udostępnione za pośrednictwem Państwa postów, nie naruszają prawa do prywatności, prawa rozgłosu, praw autorskich, praw wynikających z umowy, bądź jakichkolwiek innych praw osób, bądź podmiotów.

Konta

Jeśli założą Państwo konto na naszej stronie, muszą Państwo podać nam informacje, które są dokładne, kompletne oraz aktualne w każdym momencie. Jeśli tego Państwo nie uczynią, wówczas będzie to stanowiło naruszenie warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem Państwa konta z naszej strony.

Jesteście odpowiedzialni za utrzymanie w tajemnicy hasła, którego używają Państwo w celu dostępu do swojego konta oraz za wszystkie czynności, bądź czynności w ramach konta, jak również za to, że używają Państwo takiego samego hasła dostępu do usług, bądź korzystacie z usług stron trzecich.

Wyrażacie zgodę na to, że nie ujawnicie swojego hasła żadnej trzeciej stronie. Muszą Państwo poinformować nas natychmiast po tym, jak tylko dowiecie się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, albo o tym, że ktoś nieprawnie korzystał z Państwa konta.

Nie mogą Państwo wykorzystywać jako loginu loginu innej osoby bądź podmiotu, loginu, który zgodnie z prawem nie jest do dyspozycji, loginu, który powiązany jest ze znakiem handlowym, który jest przedmiotem jakichkolwiek praw innej osoby bądź podmiotu bez odpowiednich uprawnień, bądź loginu, który w jakikolwiek sposób jest obraźliwy, wulgarny, lub obsceniczny.

Własność intelektualna

Strona oraz jej pierwotna treść (za wyjątkiem treści udostępnianych przez użytkowników), jej właściwości oraz funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Clicksies oraz udzielających licencje. Strona jest chroniona prawem autorskim, znakiem handlowym oraz pozostałymi prawami tak na Słowacji, jak również za granicą. Nasze znaki handlowe, loga, procedury raz inna własność nie mogą zostać wykorzystane w powiązaniu z jakimkolwiek produktem, bądź usługą, bez uprzedniej pisemnej zgody Clicksies.

Linki do innych stron

Nasze strony mogą zawierać linki do stron internetowych, bądź usług stron trzecich, które nie są w posiadaniu ani nie są administrowane przez Clicksies.

Clicksies nie ma żadnej kontroli nad oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, zasady ochrony danych osobowych, bądź za praktyki jakichkolwiek stron internetowych czy też usług stron trzecich. Ponadto powinni Państwo wziąć pod uwagę i wyrazić zgodę na to, że Clicksies nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz nie ręczy, pośrednio i bezpośrednio, za szkody oraz straty spowodowane, bądź te, które mogłyby być spowodowane w związku z poleganiem na takich treściach, poprzez zakup, zamówienie towaru bądź skorzystanie z usługi dostępnej na, lub za pośrednictwem jakichkolwiek stron i usług stron trzecich.

Zdecydowanie zalecamy zapoznać się z warunkami i zasadami ochrony danych osobowych jakichkolwiek stron internetowych czy usług stron trzecich, które będą Państwo odwiedzać.

Zakończenie

Możemy zablokować, bądź natychmiast usunąć Państwa konto bez uprzedniego ostrzeżenia, z każdego powodu, jeśli tylko naruszą Państwo warunki świadczenia usług.

Po usunięciu konta Państwa prawo do korzystania z naszych usług natychmiast zanika. Jeśli chcą Państwo usunąć swoje konto, mogą Państwo po prostu przestać korzystać z naszej strony i naszych usług.

Ograniczenie odpowiedzialności

Pod żadnym pozorem Clicksies, ani jej kierownicy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy, lub oddziały, nie będą odpowiedzialni za żadne pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne bądź moralne szkody, bez ograniczenia, straty zysku, danych, wykorzystanie, goodwill, lub inne straty niematerialne, wynikające z Państwa dostępu do bądź korzystania z naszych usług, jak również braku możliwości dostępu do usług na stronie, każde działanie bądź dostęp do treści jakiejkolwiek strony trzeciej i jakiejkolwiek treści na stronie. Również za nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie i zmianę waszych transferów oraz treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, wykroczenia (włącznie z zaniedbaniem), bądź jakichkolwiek innych praw i postanowień, nawet jeśli byliśmy poinformowani o możliwości powstania takich szkód albo nie, nawet jeśli będzie możliwa naprawa, nie jest to nasz główny cel.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Państwa korzystanie ze strony oraz naszych usług to Państwa prywatne ryzyko. Strona jest udostępniana „taka jaka jest” oraz „jak jest dostępna”. Usługi są świadczone bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju czy to dosłownie, czy domyślnie, wraz z, ale nie wyłącznie, zakładanymi gwarancjami sprzedaży, właściwościami dla konkretnego celu jak również ewentualnych przypadków połączenia podczas Państwa obecności na stronie.

Clicksies ani jej spółki córki, oddziały oraz udzielający jej licencję nie gwarantują, że:
a) usługa będzie działać bez zarzutu, bezpiecznie, lub że będzie do dyspozycji w określonym czasie lub miejscu.
b) jakiekolwiek błędy lub braki zostaną naprawione.
c) usługi i strona są bez wirusów, lub innych szkodliwych składników.
d) wyniki osiągnięte za pomocą naszych usług i naszej strony spełnią Państwa wymagania.

Spory prawne

Niniejsze warunki będą zarządzane i interpretowane zgodnie ze słowackimi przepisami prawnymi, bez względu na kolizję ustaw, zmian prawnych i norm w poszczególnych krajach.

Nasza zwłoka w egzekwowaniu naszych praw, bądź ustanowień zawartych w niniejszych warunkach, nie będzie traktowana jako zrzeczenie się tych praw. Jeśli niektóre ustanowienia zawarte w niniejszych warunkach zostaną uznane za nieobowiązujące, bądź niewykonalne przez sąd, pozostałe ustanowienia niniejszych warunków pozostają w mocy. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy pomiędzy nami, dotyczącej naszej strony oraz usług, zastępują oraz zmieniają poprzednie umowy, które mogliśmy mieć zawarte i które dotyczyły naszej strony oraz naszych usług.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do zmiany lub zastąpienia innymi niniejszych warunków, w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się wprowadzić ISTOTNE zmiany w warunkach, będziemy starali się poinformować o tym fakcie przynajmniej na 30 dni przed wejściem w życie takich zmian. To, co będzie stanowiło istotną zmianę, zostanie określone zgodnie z naszym uznaniem.

Poprzez korzystanie z naszych usług jak również po tym, jak zmiany te wejdą w życie, wyrażają Państwo zgodę na zmienione ustanowienia warunków. Jeśli nie akceptują państwo nowych warunków, prosimy, aby przestali Państwo korzystać z naszej strony i naszych usług.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące niniejszych warunków, proszę się z nami skontaktować.


Zaloguj się przez Facebook   Zaloguj się przez Google   Zaloguj się przez Twitter