alexa

Ochrona danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 24. sierpnia 2020 roku

Clicksies ("nam", "my",albo „nasze"), prowadzi strony internetowe www.clicksies.com (dalej zwana "strona").

Niniejsza strona informuje Państwa o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i publikowania danych osobowych ( dalej zwane „zasady“), w przypadku, jesli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług.

Nie będziemy wykorzystywać bądź udostępniać podanych przez Państwa informacji komukolwiek, za wyjątkiem sytuacji, które są wymienione w niniejszych zasadach.

Dane przez Państwa podane wykorzystujemy w celu świadczenia oraz polepszania jakości usług. Poprzez korzystanie z usługi wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie oraz wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli w zasadach nie jest zapisane inaczej, pojęcia używane w tychże zasadach mają takie samo znaczenie jak w naszych warunkach umowy, dostępnych na stronie www.clicksies.com.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Przy korzystaniu z naszych usług możemy Państwa prosić o podanie danych osobowych, które mogą być użyte w celu skontaktowania się z Państwem, bądź w celu identyfikacji. Osobowe informacje identyfikujące mogą zawierać, ale nie tylko, adres mailowy („Informacje osobowe”).

Gromadzenie danych "Log"

Gromadzimy informacje, które Państwa przeglądarka wysyła podczas każdych odwiedzin naszych stron („Dane Log”). Ten protokół danych może zawierać informacje jak na przykład protokół internetowy („IP”) adres, rodzaj przeglądarki, wersje przeglądarki, przez którą odwiedzają Państwo nasze strony, czas i datę Państwa odwiedzin, czas poświęcony na stronach oraz pozostałe statystyki.

Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, jak na przykład Google Analytics, które gromadzą dane, obserwują i analizują ten typ informacji, w celu poprawienia jakości naszych usług. Ci świadczeniodawcy usług stron trzecich mają swoje własne zasady ochrony danych osobowych oraz ich wykorzystania.

Cookies

Cookies są plikami z małą ilością danych, które mogą służyć jako niepowtarzalny anonimowy identyfikator. Cookies są wysyłane do Państwa przeglądarki ze stron internetowych a następnie są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera.

Wykorzystujemy "cookies" w celu gromadzenia informacji. Mogą Państw zlecić przeglądarce, aby odrzucał wszystkie pliki cookie, bądź mogą Państwo określić, kiedy cookies będą wysyłane. Jednakże, jeśli nie chcą Państwo przyjmować plików cookie, muszą sprawnie działać niektóre części naszej strony.

DoubleClick Cookie

Google, jako dostawca strony trzeciej, wykorzystuje cookie w celu zamieszczania reklam na naszych stronach. Cookie DoubleClick umożliwia firmie Google oraz jej partnerom wyświetlanie reklam za pośrednictwem naszych użytkowników w momencie ich odwiedzin na naszych stronach, jak również na innych stronach internetowych.

Mogą Państwo zdecydować, że nie będą wykorzystywać plików cookie DoubleClick dla reklam partych na zainteresowaniach na stronie Google Ads Settings.

Marketing behawioralny

Clicksies wykorzystuje usługi remarketingowe podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach w celu dokładniejszego ulokowania reklamy na stronach internetowych stron trzecich. My oraz nasi partnerzy stron trzecich, wykorzystujemy cookies w celu uzyskania informacji oraz optymalizacji reklamy na podstawie Państwa minionych odwiedzin na naszych stronach.

  • Google

    Usługi remarketing przez AdWords świadczy firma Google Inc.

    Mogą Państwo podjąć decyzję o niebraniu udziału w analizach Państwa odwiedzin w celu wyświetlenia reklamy oraz dostosowania w sieci reklamowej Google narzędziem Google Analytics na stronie Google Ads Settings.

    W celu uzyskania dalszych informacji o zasadach ochrony danych osobowych spółki Google, odwiedźcie proszę stronę Google Privacy & Terms.

Podmioty udzielające informacji serwisowych

W celu ułatwienia oraz poprawy jakości naszych usług, możemy wykorzystać spółki trzecich stron; mogą one udostępniać serwis jako nasi przedstawiciele, świadczyć usługi związane z serwisem, bądź też mogą nam pomagać analizować, w jaki sposób nasze usług są wykorzystywane.

Te trzecie strony mają dostęp do Państwa danych osobowych, ale tylko w celu wykonywania wspomnianych zadań w ramach zastępowania nas i są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz nie mają prawa do ich wykorzystywania w jakimkolwiek innym celu.

Transakcje handlowe

Jeśli clicksies stanie się przedmiotem fuzji, akwizycji, bądź zdecyduje się na sprzedaż aktyw, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane. W takim przypadku zostaniecie Państwo o tym przez nas poinformowani zanim Państwa dane zostaną przekazane i staną się przedmiotem, którego będą dotyczyć zasady ochrony danych osobowych innego podmiotu.

Zabezpieczenie

Bezpieczeństwo Państwa informacji oraz danych osobowych jest dla nas ważne, ale proszę pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych za pośrednictwem internetu i żaden sposób elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczny. Nawet jeśli staramy się używać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Państwa danych osobowych, to nie jesteśmy zapewnić im absolutnego bezpieczeństwa.

Transfer międzynarodowy

Państwa dane osobiste oraz informacje, wraz z – i utrzymywane – na serwerach oraz komputerach umieszczonych poza Państwa krajem, prowincją, regionem bądź inną jednostką organizacyjną, gdzie przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od tych, które obowiązują w miejscu Państwa pobytu.

Jeśli znajdują się Państwo poza Słowacją i zdecydowali się udzielić nam swoje dane osobowe, proszę być świadomym, ze informacje, wraz z danymi osobowymi, będą przetransferowane na Słowację i tam będą przetwarzane.

Akceptując niniejszy regulamin, wyrażacie Państwo zgodę na wspomniany transfer.

Przekierowanie na inne strony

Nasze strony mogą zawierać przekierowania na inne strony, które nie są przez nas administrowane. Jeśli klikną Państwo na link strony trzeciej, zostaną Państwo przekierowani na strony, które nie są nasze. Zalecamy dokładne zapoznanie się z regulaminem ochrony danych osobowych każdej strony, jaka odwiedzicie.

Nie mamy żadnej kontroli nad i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i zasady ochrony danych osobowych, bądź procedury stron oraz usług stron trzecich.

Ochrona danych osobowych dzieci

Nasze strony nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia ("dzieci").

Nie chcemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli są Państwo rodzicem, bądź opiekunem prawnym i jesteście świadomi, że Państwa dzieci podały nam dane osobowe, proszę się z nami skontaktować. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody ich rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięca tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszym regulaminie

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu. Będziemy Państwa informować o wszystkich zmianach za pośrednictwem udostępniania nowego regulaminu o ochronie danych osobowych na niniejszej stronie.

W związku z tym zalecamy regularne odwiedziny na niniejszej stronie w celu pozyskania informacji o ewentualnych zmianach regulaminu. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie udostępnienia ich na niniejszej stronie.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące niniejszych zasad ochrony danych osobowych („regulaminu”), proszę się z nami skontaktować.